do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu internetowego (obowiązuje od 14.02.2024r.)

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.e-hunter.pl , prowadzonego przez Eco Life Group S.C. Magdalena Redkiewicz – Nastula Thomas Nastula; ul. Janasa 31; 42-612 Tarnowskie Góry; NIP: 6452544374, REGON 362429872, zwanym dalej Sprzedawcą.

2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:
- mailowo, pod adresem sklep@e-hunter.pl
- telefonicznie, w dni robocze od 7.30-15.30, pod nr tel. 508 740 143

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

4. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego www.e-hunter.pl (także www.sklep.hunter-polska.eu) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.

6. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.e-hunter.pl (także www.sklep.hunter-polska.eu) są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

II ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać poprzez proces zamówień na stronie internetowej Sklepu.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę drogą mailową przyjęcia Zamówienia do realizacji.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail, w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta: agnieszka@ecolifegroup.pl.

7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W trakcie składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym liczonym od momentu odnotowania wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku opcji „za pobraniem”.

10. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

 

III REJESTRACJA W SYSTEMIE

1. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz wybiera hasło. Dane te są warunkiem świadczenia usług dodanych przez Sprzedawcę, o których mowa w pkt. XIV Regulaminu. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych znajduje się w Polityka prywatności .

2. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam i płacę”.

5. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta. Ułatwia ono np. śledzenie przesyłki, czy korzystanie z zakupów kolejny raz bez konieczności ponownego podawania danych.

 

IV PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Wybór produktów rozpoczyna się od przejrzenia listy kategorii lub znalezienia odpowiedniego produktu za pomocą wyszukiwarki.

2. Przy każdym produkcie znajdują się szczegółowe informacje na jego temat.

3. Jeśli Klient zarejestruje się i tym samym założy konto, może zapamiętać produkty w przechowalni.

4. Po wyborze pożądanego produktu należy dodać go do koszyka.

5. Jeśli Klient chce kontynuować zakupy, należy wybrać „Kontynuuj zakupy”. Jeśli Klient chce zakończyć proces wybierania produktów, należy przejść do koszyka, sprawdzić wszystkie wybrane pozycje oraz ich ilości i kliknąć „zamawiam”.

6. W przypadku konieczności zmiany ilości danego produktu należy zmienić wartość w kolumnie ilość i kliknąć "przelicz", aby dopasować zamówienie.

7. Aby zmniejszyć ilość wybranych produktów należy kliknąć ikonę minusa (lub plusa w przypadku chęci zwiększenia ilości produktów), lub zmienić ilość produktów wpisując właściwą cyfrę w pole.

8. Po zweryfikowaniu zamówienia należy wybrać odpowiednią formę dostawy i płatności.

9. Jeśli Klient posiada Kupon Rabatowy, aby otrzymać zniżkę, należy zaznaczyć pole „mam kupon rabatowy”, a następnie wpisać jego numer lub kod w wyznaczone pole przed zakończeniem zamówienia.

10. Poprzez kliknięcie „Zamawiam” zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia.

11. Jeżeli Klient posiada konto w naszym sklepie, powinien podać dane do logowania i kliknij na "Zaloguj się".

12. Jeżeli Klient nie posiada konta, może wybrać opcję "Zarejestruj się" lub pominąć zakładanie konta klikając na "Złóż zamówienie". Rejestracja pozwala korzystać z wielu przywilejów:
- podgląd statusu realizacji zamówień oraz historii zakupów,
- brak konieczności ponownego wprowadzania danych przy kolejnych zakupach,
- możliwość otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych.

13. Aby zamówienie wysłać na inny adres, należy zaznaczyć "Inny adres wysyłki" i podać odpowiednie dane.

14. Dodatkowe informacje o realizacji zamówienia należy umieścić w polu "Uwagi".

15. Po kliknięciu na "Podsumowanie" widoczny będzie komplet podanych przez Klienta informacji. Kliknięcie na przycisku "Złóż zamówienie" oznacza potwierdzenie zakupu, ale nie jest jeszcze potwierdzeniem złożenia zamówienia. Należy je potwierdzić klikając w link przesłany na adres mailowy.

16. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.

17. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną
o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

18. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć w następujący sposób:
a) za pomocą strony internetowej w przypadku zamówień Klientów indywidualnych;

19. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy, adres e-mail, numer NIP (dotyczy firm na potrzeby wystawienia poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

 

V CENY I PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej są cenami brutto, podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

3. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postaci maila wysłanego na podany przy rejestracji adres.

4. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.

W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości Sprzedawca zastrzega sobie prawo zażądania zaliczki.

5. Klient ma do wyboru formy płatności:
a) Przelewem na następujący rachunek bankowy: 02 1050 1386 1000 0092 1596 7168,
b) Za pomocą systemu płatności imoje,
c) Przy odbiorze (za pobraniem) przedstawicielowi firmy kurierskiej Inpost – gotówką,
d) Gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy Eco Life Group.

6. Ceny przesyłek określone są w zakładce Koszty dostawy i kształtują się od 0 do 14 zł (i do 18 zł za pobranie).
7. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
8. Na każdy sprzedany towar zostanie wystawiony paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).

 

VI DOSTAWA

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej Inpost) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki), określonymi w zakładce Koszty dostawy. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili, klikając w link Koszt Dostawy

5. W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie. W przypadku, gdy Sklep nie z własnej winy nie może dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od producenta, Sklep może wypowiedzieć umowę. Wówczas Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta i zaproponuje produkt podobnej klasy
i jakości, lub niezwłocznie zwróci płatności, jeśli Klient nie zaakceptuje alternatywnego produktu.

6. Sklep przekazuje firmie dostawczej adres i numer telefonu Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Zgoda na przekazanie tych danych firmie transportowej jest obowiązkowym elementem zawarcia Umowy kupna – sprzedaży. W razie braku zgody na przekazanie firmie transportowej wyżej wymienionych danych nie będzie możliwa wysyłka zamówienia, a jedynie odbiór osobisty.

7. Klient jest zobowiązany do starannego uzupełnienia pól dotyczących dostawy przesyłki. W przypadku niemożności dostarczenia przesyłki w związku z błędnie podanym adresem przez Klienta, ponosi on koszty kolejnej dostawy.

8. Jeśli Klient nie odbierze od kuriera nadanej przesyłki, ani nie skontaktuje się z kurierem w celu odebrania nadanej przesyłki, wówczas przesyłka zostanie zwrócona do siedziby firmy Eco Life Group na koszt nadawcy. W przypadku, gdy Klient chce ponownie otrzymać nieodebrane przez siebie zamówienie, ma do dyspozycji następujące rozwiązania:
- odbiór osobisty w siedzibie firmy: Eco Life Group, ul. Kopalniana 23, 42-605 w Tarnowskich Górach
- nadanie własnego kuriera do odbioru paczki w siedzibie firmy Eco Life Group
- powtórne nadanie paczki przez dział sprzedaży internetowej firmy Eco Life Group za dodatkową opłatą, uiszczoną przed nadaniem powtórnej przesyłki przelewem na konto firmowe o numerze:  02 1050 1386 1000 0092 1596 7168, tytułem: koszty ponownej wysyłki, nr zamówienia. W celu dokonania tej transakcji Klient jest zobowiązany do kontaktu z firmą pod adresem agnieszka@ecolifegrup.pl.

9. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania.

10. W przypadku niestandardowych gabarytów przesyłki, Sprzedawca zobowiązuje się do samodzielnego wybrania dostarczającej firmy kurierskiej.  

VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY- postanowienia ogólne

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni kalendarzowych od niej odstąpić bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi bezpośrednie koszty wysyłki towaru do sprzedawcy. Zwroty odsyłane do paczkomatów i punktów odbioru nie będą przez nas przyjmowane.

2. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie.

5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na Formularzu Zwrotu, e-mailem lub pocztą. Formularz Zwrotu dostępny jest w zakładce ‘Zwroty i reklamacje’

6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:

8.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

8.2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.3. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (wszelkiego rodzaju suplementy diety, karmy, smaczki treningowe, ciasteczka, szampony, środki chroniące przed kleszczami i pchłami);

8.4. których przedmiotem jest rzecz, która została pozbawiona oryginalnego opakowania lub z której zostały zerwane oryginalne metki.

 

 

VIII SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY

1. Klient dokonujący zakupu przez Internet ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki na podstawie oświadczenia - formularza zwrotu dostępnego na stronie w zakładce ‘zwroty i reklamacje’.

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wartość zwracanego towaru. Warunkiem zwrotu środków pieniężnych Klientowi jest dostarczenie zwracanego towaru w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Jeśli data dostarczenia zwracanego produktu nie jest tożsama z datą złożenia u Sprzedawcy oświadczenia odstąpienia od umowy, wówczas przyjmuje się termin zwrotu należności finansowej Klientowi 14 dni od daty dostarczenia zwracanego produktu. Zwrot płatności zostanie dokonany na konto Klienta podane w formularzu zwrotu towaru.

3. Zwrot na polski rachunek bankowy wykonywany jest bezpłatnie. W przypadku zwrotu na zagraniczne rachunki bankowe z kwoty przelewu zostanie odjęta naliczana przez bank prowizja. 

4. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz.

Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

4.1. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4.2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany towar Klient powinien zwrócić towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Klienta.

4.3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy przeznaczonej do zwrotu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Sklep ma prawo nie przyjąć zwrotu jeśli produkty noszą znamiona użytkowania.

 

IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ
ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien zgłosić mailowo, na adres sklep@e-hunter.pl opis powstałej wady, jeśli to możliwe wraz z dokumentacją fotograficzną. Następnie Sprzedający prześle informacje odnośnie sposobu odbioru wadliwego towaru. Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt Sprzedającego. 
Uprawnienie, o którym mowa powyżej, dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego produktu. Wówczas Sprzedawca określa, jaka zostaje podjęta decyzja w sprawie zgłoszonej wady (zwrot gotówki, wymiana na nowy towar, naprawa). W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową bądź zostanie wymieniony na nowy. W przypadku braku możliwości naprawienia towaru lub wymiany na nowy, Klient otrzyma zwrot kosztów zakupu towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy.

3. Klient może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie dana decyzja narażałaby Klienta.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. W wypadku reklamacji bezzasadnej koszty przesyłki ponosi Klient.

5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

6. Dalsze uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176).

7. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki, złożyć reklamację u przewoźnika oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

X ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady). W przypadku jakiejkolwiek wady towaru, wykrytej w ciągu dwóch lat od nabycia rzeczy, Klient ma możliwość skorzystania z prawa rękojmi. 

2. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem:
2.1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
2.2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
2.3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
2.4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
2.5. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

3. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

XI REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w zakładce ‘zwroty i reklamacje’.

2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, korespondencję mailową, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Sprzedawcy rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej wg ustaleń opisanych w punkcie IX.
Uprawnienie, o którym mowa powyżej, dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

XII WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA- TREŚCI I OPINIE

1. Klient oświadcza, że:

1.1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym Opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu, albo otrzymał je od Administratora drogą mailową.

2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

3. Klient, umieszczając w Sklepie internetowym opinię, udziela Sprzedawcy niewyłącznej licencji do korzystania z treści opinii przez czas nieoznaczony w Internecie w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją Sklepu internetowego lub towarów, w tym do publicznego udostępniania opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

5. Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

 

XIII NEWSLETTER

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

 

XIV DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca – właściciel Sklepu – Eco Life Group S.C. Magdalena Redkiewicz-Nastula, Thomas Nastula; ul. Janasa 31, 42-612 Tarnowskie Góry, o numerze NIP 6452544374, REGON 362429872.

2. Dane osobowe przetwarzane są w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Dane udostępnione przez Klienta podczas składania zamówienia lub rejestracji przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży na odległość. Sklep może kontaktować się z Klientem m.in. w celu reklamacji, zwrotów, bądź wymiany towarów, a także udzielania informacji dotyczących płatności oraz dostarczenia przesyłki.

4. Zgoda na przetwarzanie danych w innych celach, w tym celach marketingowych prawnie usprawiedliwionych, zostaną wyodrębnione i będą wymagały dodatkowej zgody Klienta i podania wymaganych danych, np. adresu e-mail w przypadku zgody na regularne przesyłanie newslettera.

5. Klient może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego i newslettera.

6. Dane osobowe przekazane właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

7. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia, usunięcia a także do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Wszelkie zmiany należy zgłaszać pod adresem agnieszka@ecolifegroup.pl bądź pisemnie pod adres: Eco Life Group S.C. ul. Janasa 31, 42-612 Tarnowskie Góry.

8. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityka prywatności i Polityka plików cookies.

 

 XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 14.02.2024 roku.

2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku zmian funkcjonalności Sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy Regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.

3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Wówczas konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte. Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości przesłanej drogą mailową lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepów Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

8. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn Sklepu internetowego bez zgody Sprzedawcy.

9. Informacje znajdujące się na stronach internetowych, w tym również na profilach społecznościowych promujących działalność sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl